Burde vi det?

Profesjonsfaglig etisk kompetanse i skolen.

Hvordan møter vi mangfoldet i skolen? Hvilken betydning har den vi er, for vår lærergjerning? Hvilken makt har vi som lærere, og hvordan reflekterer vi over denne makten? Hvilken rolle spiller våre følelser for vår utøvelse av læreryrket? Hva sier vi til foresatte som ønsker fritak?

 

I boken Burde vi det? stiller forfatteren spørsmål som det er viktig for lærerstudenter, praksisstudenter og ferske lærere å reflektere over, knyttet til deres møte med skolen – elevene, de foresatte, deres kolleger og systemet. Med et fokus på og med menneskerettighetene som rammeverk for lærerens mange valg har ikke boken så mange svar, men legger opp til refleksjon over spørsmål om mange av de viktige sidene i, ved og på skolen.

 

Blant temaene som tas opp i boken, er gratisprinsippet og skolens muligheter til å drive sosial utjevning, lekser, anmerkninger og karakterer samt etiske utfordringer i forbindelse med alt fra ufrivillig skolefravær og vold i skolen til meldinger til barnevernet.

 

Boken er skrevet for studenter i praktisk-pedagogisk utdanning, i grunnskolelærer- og lektorutdanningene samt for ferske lærere.

Burde vi det? er en solid og tankevekkende utfordring til alle kommende og ferske lærerstudenter, og ikke minst lærerutdannere og erfarne lærere. Boka tilbyr en rekke konkrete råd til utvikling av profesjonsetisk kompetanse, og har etter mitt skjønn potensial til å bli en obligatorisk praksishåndbok. Dette er en bruksbok som kan leses igjen og igjen ettersom både leseren og etikken endres og utvikles imøte med nye interseksjonelle fellesskap.

Tonje BaugerudFørsteamanuensis OsloMet i tidsskriftet Kirke og kultur

I salg nå!

Burde vi det? som e-bok

Nå tilgjengelig som e-bok

Bestill boken direkte fra Fagbokforlaget.

Christian Lomsdalen

Jeg er stipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og er i tillegg tilknyttet lektorutdanningene.

Jeg har bakgrunn med 11 år som underviser i skolen, primært sett i videregående skole. Med en variert samfunnsvitenskapelig og humanistisk fagbakgrunn

 

Jeg har siden 2016 drevet podkasten Lektor Lomsdalens innfall som tar for seg ulike sider ved norsk skole. I tillegg lager jeg podkastene Tanketrigger, PedSexPod, og Frokostkaffen. Ellers er jeg gift med Monica, far og bonusfar til 4, og styreleder i Human-Etisk Forbund.

Mer om meg

Hvis du vil finne ut mer om meg,  så kan du finne det på noen av mine andre nettsider:

Foredragsmuligheter

  • Burde vi det? Profesjonsfaglig etisk kompetanse i skolen
  • Sammenhenger med fagfornyelsen – Fra enkeltdokumenter til en sammenheng.
  • Menneskerettslige og pragmatiske etiske perspektiver i skolen.
  • Foreldreretten i skolen
  • Andre tema fra boken
  • Fritaksretten i (teori og) praksis.
  • Tilpasning til religion, livssyn, og filosofisk overbevisning i hverdagen.
  • Fellesskap og utenforskap
  • Fritaksrett og seksualitetsundervisning, navigasjonshjelp i et vanskelig farvann

Flere foredragsforslag på lmsdln.no.

Kontakt meg